Nysted

Dansk Kyst– og Naturturisme har udvalgt NOAA, i rådgiverteam med strategisk designbureau FUTU, til at udarbejde udviklingsplan for Nysted Camping, Lolland.

Projektet hedder CAMP NOW og er et udviklingsprojekt, der skal igangsætte en bæredygtig transformation af campingproduktet. Projektet arbejder med at afsøge potentialerne for udviklingen af en række udvalgte campingpladser landet over, med udgangspunkt i den enkelte plads’ stedbundne styrkepositioner.

View the full project here