Dyren – Folehaven, Valby

Et hegn er et hegn er et hegn? Ikke på den opdaterede legeplads Dyren i Folehaven i Valby! Her udgør hegnet nemlig både niche, bænk, bålplads, klatretårn og lysarmatur.

Projektet, som er en brik i en større kommunal områdefornyelse, og er ét af de først færdigbyggede projekter under Projekt START – et fælles initiativ mellem Arkitektforeningen og DREYERS FOND, som kobler unge ambitiøse arkitektvirksomheder med konkrete projekter i kommunerne.

Mellem SFO klubben, skolen, biblioteket, ældreboliger og boligforeningen Folehaven, ligger Dyren. Et klubtilbud til børn, hvor de kan lege og tage sig af pladsens katte, kaniner, geder, får og minigrise. En oase for området med et helt unikt fællesskab, men desværre meget forfaldent, pakket ind i et rustent pigtrådshegn, præget af selvbyg med de forhåndenværende materialer.

Heldigvis havde dygtige og initiativrige personer i områdefornyelsen søgt et stort antal fonde og fremskaffet et mindre budget til at vi , NOAA arkitekter, kunne tegne på en samlet løsning, hvor vi kombinerede indgangsportal med lys og kravletårn, bålmiljø, hævede gangbroer og renovering af klubhuset, 700 m arkitekttegnet hegn med indbyggede bænke og et grise-gede-loop. Alt sammen i bio-imprægneret 2. sorteringstræ.

NOAA har tegnet transformationen af dyrelegepladsen ud fra målet om at skabe bedre ramme for lokale børn og løsgående dyr, forene de mange funktionelle hensyn med et enkelt og stærkt motiv, der inviterer til aktivitet og fællesskab.

NOAA startede projektet med at tage på inspirationstur med samarbejdsgruppen for Dyren. Efterfølgende er der blevet holdt workshops med personalet og klubbørn.

7 kilometer restetræ er gået til de nye tiltag og træet er doneret af Superwood A/S. Nykredits Fond har også støttet projektet.

Københavns Kommune og Boligselskabet 3B Folehaven er bygherre.

Fakta

  • Bygherre: Københavns Kommune OmrĂĄdefornyelsen Folehavekvarteret / Boligselskabet 3B
  • Projekt: Renovering af Dyrelegeplads
  • Ă…r: 2023
  • Arkitekter: NOAA